מושגים בסיסיים בקבלה

עולם המונחים של הקבלה ומשמעותם אינו מתיישב בהכרח עם פירושם של המונחים הללו בשפת היום יום.

על מנת להבין את הטקסטים השונים המובאים באתר זה לפי משמעותם בשפת הקבלה, צירפנו לנוחיותכם מילון מושגים בסיסיים בקבלה.