ספר הזוהר

ספר הזוהר הוא הספר העיקרי עליו מבוססת חכמת הקבלה וכתיבתו מיוחסת עפ”י המסורת לר’ שמעון בר יוחאי.

מאמר זה מורכב משלושה חלקים:

כתיבת הזוהר

כוחו של ספר הזוהר

לימוד בספר הזוהר – כיצד?